Rekonštrukcia strechy kostola

NOVÁ STRECHA pre náš kostol

Zub času neobchádza ani sakrálne či kultúrne pamiatky, práve naopak.
Rozhodli sme sa preto dopriať dominante našej obce - Kostolu Nanebovzatia Panny Márie - novú strechu.

Zámerom projektu je obnova kritického stavu strešnej krytiny národnej kultúrnej pamiatky Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch s cieľom záchrany kultúrneho dedičstva.
Realizáciou výmeny strešnej krytiny, ktorá je v súčasnosti na pokraji životnosti a obnovou klampiarskych prvkov na objekte kostola plánujeme uchrániť objekt od poškodenia zrážkovou vodou. Zároveň tým plánujeme naplniť jeden z bodov celkovej realizácie obnovy významnej sakrálnej kultúrnej pamiatky zo 14. storočia, ktorá je dominantou obce s významných historickým a regionálnym dopadom. Prínosom projektu vnímame predovšetkým v ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj v podpore cestovného ruchu v miestnom regióne Malých Karpát.

POTREBUJEME VYMENIŤ

0
ŠKRIDLÍ

AKO MÔŽEM POMÔCŤ?

5 € / škridla

Zakúpením minimálne jednej škridle môžeš i ty prispieť k záchrane nášho kostola, národnej kultúrnej pamiatky i dominanty našej obce.

(náklady na rekonštrukciu sme rozrátali na počet potrebných škridiel)

SVOJU ŠKRIDLU

Vkladom na číslo účtu farnosti:

SK40 0900 0000 0051 6076 9241

variabilný symbol: 202020
konštantý symbol: 0558
správa pre prijímateľa (dobrovoľné): dar strecha

MÔŽEŠ ZAKÚPIŤ

Doteraz sa nám podarilo vyzbierať:

SUMA: 250 €
nová strecha 0.6%

ÚPRIMNÉ

PÁN BOH ZAPLAŤ

ĎAKUJEME za tvoju pomoc, za zakúpenie škridle, za tvoj dar, za tvoju štedrosť PRI OBNOVE STRECHY NÁŠHO KOSTOLA!

Za pomoc pri realizovaní obnovy strechy kostola ĎAKUJEME aj obci Dolné Orešany.