Pridanie ponuky – potreby

STRUČNÉ PODMIENKY

  1. Projekt „Služba pomoci“ prostredníctvom farskej web stránky slúži na spájanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc s tými, čo pomoc vedia ponúknuť tým, že poskytuje bezplatne priestor na zverejnenie inzerátov, týkajúcich sa predaja a kúpy tovarov a služieb. 
  2. Inzerent je pri zverejňovaní povinný uviesť pravdivé údaje o tovare alebo službe a tiež svoje kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo).
  3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré inzerent užívateľom alebo tretím stranám spôsobil zverejnením inzerátu na tejto internetovej stránke.
  4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly inzerátov, má právo inzerát presunúť do inej sekcie, prípadne nezverejniť v prípade nevhodnosti obsahu.
  5. Po pridaní inzerátu prebehne jeho kontrola a až po vykonaní kontroly bude inzerát pridaný.
  6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, ktoré budú poskytnuté a zverejnené inzerentom na svojom inzeráte.
  7. Za obsah inzerátu je plne zodpovedný inzerent. 
Titulný obrázok od InspiredImages z Pixabay