Opustili nás

Uverejnené so súhlasom blízkych príbuzných osôb zosnulých.