Výstavba novej fary

BUDOVA NOVEJ FARY

Podporte výstavbu novej farskej budovy.
Viac o projekte a jeho realizácii prinesieme už čoskoro...

Výstavbu môžete podporiť finančne

vkladom na číslo účtu farnosti:

SK40 0900 0000 0051 6076 9241

variabilný symbol: 202022
konštantý symbol: 0558
správa pre prijímateľa (dobrovoľné): dar fara

nova_fara

ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ

ĎAKUJEME všetkým dobrodincom a podporovateľom.