Výstavba novej fary

BUDOVA NOVEJ FARY

Prosíme o podporu pri výstavbe novej farskej budovy.

Ak chcete mať podiel na Bohu milom diele a máte ochotu pripojiť sa finančnou pomocou k projektu výstavby našej farskej budovy,  môžete tak urobiť osobne, alebo prevodom na účet farnosti s uvedením poznámky – dar fara.

Ak viete ponúknuť iný spôsob hmotnej, či technickej pomoci pri tomto diele, kontaktujte správcu farnosti.

Výstavbu môžete podporiť finančne

vkladom na číslo účtu farnosti:

SK40 0900 0000 0051 6076 9241

variabilný symbol: 202022
konštantý symbol: 0558
správa pre prijímateľa (dobrovoľné): dar fara

nova_fara

Pomôžte nám svojím príspevkom vyskladať mozaiku budovy novej fary.

postup

PODPORILI STE SUMOU

919

ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ

ĎAKUJEME všetkým dobrodincom a podporovateľom.

Milý darca / darkyňa podporiť nás môžeš i INOU CESTOU

Úmyslom modlitby za tento projekt i za všetkých dobrodincov a podporovateľov.

POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Podporiť nás môžeš i prostredníctvom predtlačených poštových poukážok, ktoré nájdeš v našej obci v kostole, pri kaplnke, na obecnom úrade a na pošte.  

DAROVANÍM SVOJHO SVIATKU

Chystáš oslavu, ale nepraješ si kvety či sladkosti? Radšej by si hodnotu týchto darov venoval na dobrú vec? Rozhodnúť sa môžeš i pre náš projekt. Daj o tomto tvojom úmysle vedieť svojim priateľom pri pozvánke na oslavu.

DOBROČINNOU DRAŽBOU DIELA ČI PODUJATÍM

Si umelec, ktorý by chcel venovať nejaké svoje dielo do dražby s úmyslom venovania výťažku na tento projekt? Napíš nám email alebo sa s nami spoj na sociálnej sieti a nájdeme spoločnú cestu ako tento šľachetný čin zrealizovať.

Usporadúvaš verejné podujatie či koncert, ktorým by si takto chcel podporiť tento projekt? Napíš nám email alebo sa s nami spoj na sociálnej sieti radi pomôžeme.

INFORMOVANÍM OKOLIA:

  • informovaním svojich známych i priateľov s prosbou o podporu;
  • zdieľaním tejto stránky na sociálnych sieťach;

ĎAKUJEME