Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolné Orešany
Dolné Orešany 1
919 02 Dolné Orešany

IČO: 34013202
DIČ: 
2021193361

farský administrátor: P. ICLic. Mag. Theol. Miloš Zárecký, OT

telefón: +421 33 5582 177
telefón: +421 908 194 361
email: farnost.dolneoresany@abu.sk

číslo bankového účtu:
SK40 0900 0000 0051 6076 9241