Informácie

SVIATOSŤ KRSTU

informácie už čoskoro

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

informácie už čoskoro

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

informácie už čoskoro

POHREB

Za účelom dohodnutia vykonania pohrebných obradov kontaktujte správcu farnosti.

prvé sväté prijímanie

informácie už čoskoro

SVIATOSŤ ZMIERENIA

K sviatosti zmierenia je možnosť pristúpiť vždy pol hodinu pred sv. omšou.

Spovedanie chorých je podľa náhlásenia v čase zverejnenom pri sv. omšiach alebo vo farských oznamoch.​

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Kontaktujte správcu farnosti.