Reštaurovanie fasády kostola

NOVÁ FASÁDA pre náš kostol

Zub času neobchádza ani sakrálne či kultúrne pamiatky, práve naopak.
Rozhodli sme sa preto dopriať dominante našej obce - Kostolu Nanebovzatia Panny Márie - novú fasádu.

Zámerom projektu je po úspešnej výmene strešnej krytiny aj obnova a zreštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch s cieľom záchrany kultúrneho dedičstva.
Realizáciou tohto zámeru plánujeme pokračovať (po obnove strešnej krytiny, ktorá bola vymenená v
roku 2020) v napĺňaní ďalších bodov celkovej realizácie obnovy významnej sakrálnej kultúrnej pamiatky zo 14. storočia, ktorá je dominantou našej obce s významným historickým a regionálnym dopadom. Prínosom projektu vnímame predovšetkým v ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj v podpore cestovného ruchu v miestnom regióne Malých Karpát.

AKO MÔŽEM POMÔCŤ?

OBNOVU FASÁDY

Dobrovoľným príspevkom na číslo účtu farnosti:

SK40 0900 0000 0051 6076 9241

variabilný symbol: 202223
správa pre prijímateľa (dobrovoľné): fasada

MÔŽEŠ PODPORIŤ

fasada_kostol_DO

ÚPRIMNÉ

PÁN BOH ZAPLAŤ

ĎAKUJEME PRI OBNOVE FASÁDY NÁŠHO KOSTOLA!

I. etapa

Projekt  Reštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Dolné Orešany; 1. etapa
realizujeme aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
(zmluva č. MK-2723/2021-423)

Za pomoc pri realizovaní reštaurovania fasády v roku 2021 ĎAKUJEME aj Obci Dolné Orešany.

II. etapa

Projekt  Reštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Dolné Orešany; 2. etapa
realizujeme aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
(zmluva č. MK-9463/2021-180)

 

Za pomoc pri realizovaní reštaurovania fasády kostola v roku 2022 ĎAKUJEME aj

Obec Dolné Orešany

Podporiť náš môžete aj jednoduchým zaslaním SMS (do 15.9.2022)

ĎAKUJEME