Kňazi

milos_zarecky

Páter Miloš Zárecký OT 

  • pochádza zo Špačiniec (okr. Trnava);
  • v roku 2018 zvolený za generálneho radcu Nemeckého rádu a menovaný za štatutára Nemeckého rádu na Slovensku;
  • ako kňaz pôsobil v Slovinsku a na Slovensku;
  • pôsobí ako obhajca manželského zväzku v Arcidiecéznom tribunále v Trnave;
  • od júla 2019 menovaný za farského administrátora farnosti Dolné Orešany.
Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti: