Kňazi

milos_zarecky

Páter Miloš Zárecký OT 

 • pochádza zo Špačiniec (okr. Trnava);
 • v roku 2018 zvolený za generálneho radcu Nemeckého rádu a menovaný za štatutára Nemeckého rádu na Slovensku;
 • ako kňaz pôsobil v Slovinsku a na Slovensku;
 • pôsobí ako obhajca manželského zväzku v Arcidiecéznom tribunále v Trnave;
 • od júla 2019 menovaný za farského administrátora farnosti Dolné Orešany.
Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti:
 • Dušan Jurák (2019 - 2010)
 • Daniel Lukačovič (2009 - 2007)
 • Eduard Solár (2004 - 1995)
 • Jozef Mrkvica (2010 - 2009)
 • Pavol Glejdura (2007 - 2005)
 • Viliam Jablonický (1994 - 1988)