Trojkráľový benefičný koncert 2023

Dňa 6.1.2023 sa v našej farnosti uskutočnil “nultý ročník” Trojkráľového benefičného koncertu.
Ďakujeme veľmi pekne za umelecký zážitok v podaní Nebeskej muziky z Terchovej.

Po skončení koncertu sme mohli pookriať pri pri občestvení v areáli kostola a pochutnať si tak na medovine, vínku, čaji, či tradičných chleboch s masťou.
Zároveň chceme poďakovať OZ NUCUS za zorganizovanie tohto milého podujatia a veľká vďaka patrí i našim sponzorom: Nadácii SPP, Obci Dolné Orešany, spoločnosti Grain Slovakia, Piaristickej nadácii a ďalším donátorom, ktorí podujatie podporili, ale nepriali si byť menovaní. V neposlednom rade chceme poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pri podujatí pomáhali. Ďakujeme.

Počas koncertu ste podporili náš cieľ – obnova fasády kostola Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch sumou 3200€ za čo veľmi pekne ďakujeme a úprimné Pán Boh zaplať.

Veríme, že aj týmto podujatím sa nám podarí vytvoriť peknú tradíciu farských benefičných koncertov, aby sme vedeli aj do budúcna podporiť dobrú vec v našej farnosti či okolí.

Viac z atmosféry koncertu si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII.

Loading