Deo gratias!

Ďakujeme ti, Pane, že si nás, našu farnosť, zachovával v uplynulom roku vo svojej milosti a láske.

Loading