Týždeň Cirkvi pre mládež 2022

„Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny.“ (Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Christifideles laici 46).

V duchu slov svätého Jána Pavla II. Katolícka cirkev na Slovensku organizuje už niekoľko rokov v novembri špeciálny Týždeň Cirkvi pre mládež. Koná sa v čase, ktorý je z historického pohľadu spojený s odvážnym konaním mladých ľudí v roku 1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu vtedajšieho systému. 

Týždeň Cirkvi pre mládež sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2004 v súvislosti s 15. výročím Nežnej revolúcie, počas ktorého biskupi Slovenska pozývali mladých, aby dokázali prežívať slobodu v tvorivosti, angažovanosti a v zodpovednosti. Od tohto roka sa každoročne slávi v okolí 17. novembra na lokálnej i celoslovenskej úrovni s rôznymi aktivitami duchovného a voľnočasového programu.

V kalendári je 17. november pamätným dňom – Dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentstva.

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorá aktivity týždňa koordinuje, v tomto čase zároveň povzbudzuje k aktivite a krokom k mladým vytváraním rôznych aktivít a podujatí (lokálnych aj celonárodných), ktoré by povzbudili mládež k aktívnemu a osobnému vzťahu s Bohom a identifikácii sa s Cirkvou. 

Rada pre mládež a univerzity, ktorá spolu s rôznymi partnermi tieto podujatia zastrešuje, je zriadená Konferenciou biskupov Slovenska ako výraz svojej pastierskej starostlivosti na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s mládežou a univerzitami. Pre KBS napríklad pripravuje rôzne podklady a usmerňuje pastoračné smerovanie a aktivity pre mládež na Slovensku. 

Počas roka pre mladých organizuje rozličné celoslovenské i diecézne aktivity. V nasledujúcich mesiacoch má pred sebou najmä prípravu Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne a Svetových dní mládeže v Lisabone (2023). Spolupracuje s neziskovou organizáciou Kanet, s ktorou sa snažia flexibilne reagovať na potreby mladých ľudí. 

Celé smerovanie pastorácie a všetky aktivity sú realizované podľa plánu – duchovný rast, evanjelizácia, angažovanosť, spolupráca a propagácia. Bližšie informácie sa nachádzajú na stránke mladez.kbs.sk.

zdroj: eRko.sk

Loading