Milan Nemček

Dňa 14.11.2021 vo veku 66 rokov odišiel k Nebeskému Otcovi  MILAN NEMČEK.

Zádušná sv. omša za zosnulého bude 18.11.2021 o 14.00 hod. v kostole a po nej obrady na cintoríne v Dolných Orešanoch.