Ignác Kolarovič

Dňa 7.11.2021 vo veku 81 rokov odišiel k Nebeskému Otcovi  IGNÁC KOLAROVIČ.

Zádušná sv. omša za zosnulého bude 10.11.2021 o 15.00 hod. v kostole a po nej obrady na cintoríne v Dolných Orešanoch.