Mária Šaštinská

Dňa 5.11.2021 vo veku 87 rokov odišla k Nebeskému Otcovi  MÁRIA ŠAŠTINSKÁ.

Zádušná sv. omša za zosnulú bude 9.11.2021 o 15.00 hod. v kostole a po nej obrady na cintoríne v Dolných Orešanoch.