Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2021

Svätý pápež Pavol VI. počas Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1964 zaviedol Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa každoročne slávi na 4. veľkonočnú nedeľu. Tejto nedeli predchádza týždeň intenzívnych modlitieb za nové duchovné povolania pre Cirkev.

V tomto roku je to týždeň od 19. do 25. apríla 2021. Prosme Dobrého Pastiera, spolu s Nanebovzatou Pannou Máriou (patrónkou našej farnosti) a so sv. Jozefom, aby si aj z našej farnosti, vybral mladých ľudí, ktorí by sa mu zasvätili v kňazskom či rehoľnom povolaní.

 710 zobrazení