Od 19. apríla sa obnovuje verejné slávenie bohoslužieb.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v našom chráme.
Prosíme však o rešpektovanie predpísaných opatrení!

 750 zobrazení