Možnosť prijať sv. prijímanie

Nakoľko verejné bohoslužby stále nie sú povolené, avšak na základe rozhodnutia Vlády SR, ktorá nakoniec umožnila výnimku zo zákazu vychádzania za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti, informujeme, že počas celého týždňa Veľkonočnej oktávy bude možné individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu
📆 od pondelka do piatku
🕧 18.00 hod. vo farskom kostole ⛪️

 825 zobrazení