Možnosť individuálne pristúpiť k sv. sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu

 893 zobrazení