Hodová slávnosť v našej farnosti

ĎAKUJEME všetkým, ktorí dnes s nami oslávili hodovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

Sme vďační kazateľovi vdp. Petrovi Škultétymu za jeho slová povzbudenia
a úprimné Pán Boh zaplať i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sme mohli spoločne osláviť túto milú slávnosť našej farnosti.

FOTOGALÉRIA

Nanebovzatá Panna Mária, oroduj za nás!

 1,334 zobrazení