Zmena v mieste slávenie sv. omší od 6.7.2020

Podľa uvedeného harmonogramu budú slúžené sv. omše  v našej farnosti od pondelka 6.7.2020.
V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša slávená v kostole.
O prípadných zmenách budeme vo farnosti včas informovať, prípadne odporúčame sledovať farské oznamy.

 1,762 zobrazení