Informácie o slúžení sv. omší za účasti verejnosti od 3.júna 2020

Od dnešného dňa, 3. júna 2020, je v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahrádza šachovnicové sedenie. Vyplýva to z uvoľnovania opatrení proti šíreniu koronavírusu. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
Naďalej zostáva povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, teda aj v kostoloch. Sväté prijímanie sa podáva na ruku. Pri vstupe je potrebné si dezinfikovať ruky.

V našej farnosti sú naďalej sv. omše slúžené v exteriéri v areáli pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice pri zachovaní všetkých aktuálne platných hygienických predpisov. 
V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa slávenie sv. omše daný deň presúva do kostola.

 1,792 zobrazení