Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb v našej farnosti

Od stredy, 6. mája 2020, sa začnú v našej farnosti opäť slúžiť verejné sv. omše.
Konať sa budú v areáli Kaplnky Najsvätejšej Trojice a to v nasledujúcich časoch: Pondelok až piatok o 18:00, v sobotu ráno o 8:00 a v nedeľu o 8:00 a 10:30.

Pri vstupe do areálu kaplnky je povinná dezinfekcia rúk, ktorá bude zabezpečená zo strany farského úradu, treba mať na ústach rúško a dodržovať odstup od iných ľudí 2 metre. Iba ľudia bývajúci v jednej domácnosti môžu stáť spolu či sedieť vedľa seba bez rozostupu. Keďže z vlastných prostriedkov vieme zabezpečiť sedenie len malému počtu ľudí, tí, ktorí môžu, nech si donesú vlastnú skladaciu stoličku, inak budú pri sv. omši stáť.

Je potrebné i naďalej chrániť našich najstarších spoluobčanov a preto ranná sv. omša v nedeľu o 8:00 bude vyhradená hlavne im, teda ľuďom nad 65 rokov života. Prosím mladších, aby v nedeľu prišli na sv. omšu o 10:30

Účasť na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky stále nie je povinná, ale dobrovoľná a to až do úplného skončenia pandémie koronavírusu.

P. Miloš Zárecký OT
farský administrátor

 2,139 zobrazení