2. Veľkonočná nedeľa

Drahí bratia a sestry!

V evanjeliu dnešnej nedele zaznievajú Ježišove slová určené jeho najbližším: Pokoj vám! Učeníci zostali po Ježišovej smrti v strachu. Ak mohli zabiť Ježiša, ktorý bol mocný nielen v reči, ale i v čine, čo sa potom môže stať im? A tak sa ukrývajú za zatvorenými dverami. Možno čakajú, kým to najhoršie pominie, kým vášne opadnú a ľudia zabudnú, že tu boj nejaký Ježiš z Nazareta. Veď ako sa hovorí: každý škandál trvá tri dni. No Ježiš nečaká ani tie tri dni. Vieme, že hneď po vzkriesení sa zjavuje Márii Magdaléne, emauzským učeníkom a nakoniec prichádza aj k svojim ustráchaným apoštolom. Prichádza v prvý deň, aj keď jeden z nich chýba a prichádza aj v ôsmy deň, keď je medzi nimi už aj neveriaci Tomáš. Ježiš prináša pokoj tam, kde vládne nepokoj. Strach a obavy z budúcnosti premohli apoštolov. A ten strach je tak veľký, že potlačil v nich aj spomienky na všetko to veľké, čo dovtedy s Ježišom zažili, na všetky tie zázraky, uzdravenia a vzkriesenia, ktoré Ježiš vykonal pred ich očami. A tak sa možno Ježiš pýtal, k čomu to všetko bolo? Tri roky im hovoril, kto je a načo prišiel. Pripravoval ich na jeho umučenie a smrť, ale ukázal im aj to, čo príde potom, keď sa im na vrchu premenil a dal im okúsiť trochu zo svojej slávy. A napriek tomu všetkému, zabudli a mali strach. No Ježiš nad nimi nezlomil palicu. Dal im novú šancu. Nie po prvýkrát, ale ani nie poslednýkrát. Dal im ju vždy, keď ju potrebovali a oňu stáli.

A to je jasný odkaz pre nás všetkých. Boh nám dáva novú šancu vždy, keď ju potrebujeme a oňu stojíme. Z Božej strany je tu vždy. Je to prejav Božieho milosrdenstva voči nám. Ale aby bola táto Božia ponuka úspešná, je potrebná aj naša iniciatíva, naše uchopenie ponúkanej pomoci z Božej strany. Vždy keď sme plní strachu ako Ježišovi učeníci po jeho smrti, prichádza k nám Ježiš a hovorí nám Pokoj vám! Prináša pokoj do našich zmätených sŕdc a myslí, aby ich naplnil nielen pokojom, ale zároveň aj odvahou. Odvahou, ktorá zmenila ustráchaných učeníkov na zapálených apoštolov, ktorý rozniesli Ježišovo evanjelium do celého sveta a nebáli sa za neho položiť svoj život. Lebo verili, že je to oslobodzujúca pravda, ktorá má silu meniť ľudské životy, ak mu človek uverí a odovzdá svoj život.

Drahí bratia a sestry, prosme dnes zmŕtvychvstalého Pána, aby priniesol svoj pokoj do našich ustráchaných sŕdc a myslí, aby sme s jeho pomocou dokázali zvládať strach, obavy a neistotu zo súčasnej situácie, ale i ostatné svoje každodenné strachy a obavy.

foto: Pixabay.com

 1,625 zobrazení