Požehnanie príbytkov

Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Je zvykom, že sa vykonáva spravidla v období Zjavenia Pána.

Pri požehnaní domácnosti sa na horné veraje dvier kriedou napíše:
20 – C + M + B – 20,
čo znamená Christus Mansionem Benedicat
(Kristus nech po­žehná náš príbytok).

Záujemcovia, ktorí si chcú nechať požehnať svoj príbytok sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.

 43 zobrazení