Plánujeme farskú púť do Sv. Zeme

V dňoch 10. – 17. mája 2020 plánujeme farskú púť do Svätej Zeme.
Cena zájazdu je 665 €.
Bližšie informácie v sakristii kostola alebo priamo u pána farára.

 20 zobrazení